To podziękowanie dla wszystkich naszych Przyjaciół.  
 
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"
ProfileKonferencja nt. Dnia Dziecka i Meczu Charytatywnego Portu Gdańsk. Jest z nami Fundacja Pan Władek i siatkarz Wojciech Grzyb!.

Zobacz
ProfileKolejny dzień w Radiu Gdańsk w audycji Więcej serca i mniej barier. Prowadzi jak zwykle p. Beata Gwożdziewicz.

Posłuchaj
Profile "Więcej serca i mniej barier" Kolejne spotkanie z Panią Beatą Beata Gwoździewicz w Radiu Gdańsk.

- W ciągu dwóch dni zdobyłem bądź otrzymałem około 5 tysięcy produktów. Przerzuciliśmy je już do magazynu i teraz dzielimy. Współpraca z przyjaciółmi układa się bardzo dobrze. Z gdańskim ośrodkiem pomocy, kiedyś społecznej, dzisiaj rodzinie współpracujemy już przeszło 30 lat - przyznał Władysław Ornowski z Fundacji "Pan Władek".

Czytaj więcej...

ProfileWięcej serca i mniej barier. Kolejne spotkanie z Beatą Gwożdziewicz w Radiu Gdańsk

Posłuchaj
ProfileTVP Gdańsk Panorama. Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych...
Zobacz
Profile Szkoła w Warczu otwarta na dzieci z niepełnosprawnościami. "Ważne jest poznanie i zrozumienie dziecka"

Jakie są największe problemy dzieci niepełnosprawnych? W Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu jest 96 uczniów zarówno z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i chorobami somatycznymi. W audycji Więcej serca i mniej barier gośćmi były przedstawicielki tej placówki: wychowawca Dorota Lubiejewska-Skiba, psycholog Anna Zdancewicz i terapeuta Anna Szejko-Gomułka. Rozmawiała Olga Zielińska.

- W naszej szkole mamy szczególną, rodzinną atmosferę. Uczniów jest mniej niż w szkołach ogólnodostępnych, w związku z tym znamy bardzo dobrze wszystkich podopiecznych i ich rodziny. Ważna jest obserwacja. Poznanie dziecka i zrozumienie jego potrzeb - mówiła Anna Zdancewicz.

Czytaj więcej...

pity 2017