ProfileSkuteczna pomoc Fundacji "Pan Władek".

Szczegóły można zobaczyć tutaj


Numer konta: 53 1160 2202 0000 0000 5069 9907
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans uproszczony

Informacje dodatkowe

 

Sprawozdanie merytoryczne

         

Rachunek zysków i strat

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans uproszczony

Informacje dodatkowe

 

Sprawozdanie merytoryczne

         

Rachunek zysków i strat

 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans uproszczony

Informacje dodatkowe

 

Sprawozdanie merytoryczne

         

Rachunek zysków i strat

 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Bilans uproszczony

   

 Sprawozdanie jednostki

 
 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 Bilans uproszczony

   

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 

 Sprawozdanie merytoryczne

                  
 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 Bilans uproszczony

     

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 

 Sprawozdanie merytoryczne

                  

 Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

 
 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Bilans uproszczony

     

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 Sprawozdanie merytoryczne

                   

 Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

 
 

 Bilans uproszczony

     

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 Sprawozdanie merytoryczne

                   

 Rachunek zysków i start

 
 

 Bilans uproszczony

   

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 

 Sprawozdanie merytoryczne

                 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 Bilans uproszczony

 

 Rachunek wyników

 

 Informacja dodatkowa

 Sprawozdanie merytoryczne

                 
 

 Bilans uproszczony

 

 Rachunek wyników

 

 Informacja dodatkowa

 Sprawozdanie merytoryczne

                       
 

 Bilans uproszczony

 

 Rachunek wyników

 

 Informacja dodatkowa

 Sprawozdanie merytoryczne

                         
 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 Bilans uproszczony

   

 Dodatkowe informacje i objaśnienie

 

 Sprawozdanie merytoryczne

                  
 
pity 2017