To podziękowanie dla wszystkich naszych Przyjaciół.  
 
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"
Profile Szkoła w Warczu otwarta na dzieci z niepełnosprawnościami. "Ważne jest poznanie i zrozumienie dziecka"

Jakie są największe problemy dzieci niepełnosprawnych? W Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu jest 96 uczniów zarówno z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i chorobami somatycznymi. W audycji Więcej serca i mniej barier gośćmi były przedstawicielki tej placówki: wychowawca Dorota Lubiejewska-Skiba, psycholog Anna Zdancewicz i terapeuta Anna Szejko-Gomułka. Rozmawiała Olga Zielińska.

- W naszej szkole mamy szczególną, rodzinną atmosferę. Uczniów jest mniej niż w szkołach ogólnodostępnych, w związku z tym znamy bardzo dobrze wszystkich podopiecznych i ich rodziny. Ważna jest obserwacja. Poznanie dziecka i zrozumienie jego potrzeb - mówiła Anna Zdancewicz.

- Mamy możliwość dopasowywania klasy pod dziecko. Kiedy trafia do nas do szkoły, najpierw rozpoznajemy jego potrzeby, a dopiero później umieszczamy je w danej klasie. Mamy klasy typowo dla dzieci z autyzmem, ale mamy też klasy mieszane - powiedziała Anna Szejko-Gomułka.

- Jestem wychowawcą klasy autystycznej. Mam 4 uczniów, więc jest to malutka klasa. Chłopcy są na poziomie 5-6 klasy, a program jest dostosowany do ich możliwości - podkreśliła Dorota Lubiejewska-Skiba. - Nie ma dzwonków w naszej szkole, dzieci są od godziny 8 do 15:20. Oprócz lekcji mają biorą też udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych - dodała.

Posłuchaj

Wstecz
pity 2017